درباره ما

کد مطلب:  52
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

درباره ما

در باره ما

در راستاي سياستهاي دولت مبني بر واگذاري بخشي از مسئوليتهاي خود به واحدهاي غير دولتي همزمان با تشكيل شركتهاي توزيع برق استاني در سراسر كشور شركت توزيع نيروي برق استان همدان  رسماً فعاليت خود را آغاز و در جهت رسيدن به اهداف عاليه شركت كه سرويس دهي بهتر به مشتركين و متقاضيان جديد بوده است افتخار خدمتگذاري به مردم شريف استان همدان را دارد.