نظر سنجی خدمات

کد مطلب:  147
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

نظر سنجی خدمات1- تا چه اندازه از کیفیت خدمات پس از فروش شرکت رضایت دارید؟
2- تا چه حد از تسهیل در ارائه خدمات فروش انشعاب شرکت رضایت دارید؟
3- تا چه اندازه از روشنایی معابر شهر رضایت دارید؟
4- تا چه اندازه از اطلاع رسانی در مورد مسائل برق رضایت دارید؟
5- تا چه اندازه از اقدامات شرکت در مورد مسائل برق رضایت دارید؟
6- تا چه اندازه از کیفیت رفتار و برخورد کارکنان شرکت رضایت دارید؟
7- تا چه اندازه از خدمات سایت اینترنتی این شرکت رضایت دارید؟
8- در صورت داشتن شکایت به چه میزان از نحوه رسیدگی آن رضایت دارید؟
کد امنیتی *